(Entrada en lengua catalana. Ver el original aquí)

Fa unes setmanes, arran de la presentació de la diagnosi del Pacte local per l’habitatge de Girona, els mitjans van posar especial atenció a la capacitat de creixement de la ciutat: ara mateix, amb el planejament actual, Girona pot arribar a incorporar 6.616 habitages. Una xifra que, en relació al creixement de població i a la demanda existent esdevé, com a mínim, justa. La ciutat té un límit clar i si es volen evitar tensions de mercat i augments de preu, cal generar més oferta residencial. A més, és bàsic disposar de més sòl per promoure habitatge assequible i protegit, ja que existeix un dèficit evident que posa en risc el benestar i la cohesió social. Garantir el dret a l’habitatge no és només un dret legal, sinó també moral.

(Sigue aquí)