Moment de la presentació dels eixos i de la metodologia del PLH als grups municipals de Girona per part de NEÒPOLIS, juny de 2020.

L’habitatge és una qüestió central en moltes ciutats, també a Girona. Facilitar l’accés i garantir un habitatge de qualitat ha esdevingut un assumpte prioritari per l’administració pública i per la societat civil.

Com a continuació del procés d’elaboració del Pla Local per l’Habitatge de Girona, l’Ajuntament ha iniciat la fase de participació ciutadana, que parteix de la diagnosi efectuada mesos enrere. La consultora NEÒPOLIS, empresa de referència en participació ciutadana a Catalunya, és l’adjudicatària que s’encarrega de dirigir el procés i NSF hi col·labora en l’assistència tècnica especialitzada.

En els propers quatre mesos hi haurà sessions participatives que seguiran quatre grans eixos:

  • Ampliar i gestionar eficaçment el parc d’habitatge social i assequible
  • Garantir un habitatge de qualitat
  • Facilitar l’accés a l’habitatge i respondre a l’exclusió residencial
  • Vetllar pel funcionament correcte i equitatiu del mercat de l’habitatge

Cada eix, al seu torn, es dividirà en línies d’acció, 23 en total, de les quals en sortiran les mesures concretes a executar. Tot plegat en una ciutat que és el nucli d’una àree urbana on viuen més de 160.000 persones i que requereix accions a tots els nivells, també sobre l’urbanisme i a una escala que transcendeix la municipal.

Abans de finalitzar l’any es tindran els resultats, dels quals se n’han de derivar les polítiques públiques necessàries.

Contacta
close slider

    Envia un missatge